Arcade

Arcade

Napriek tomu, že profilový systém je zaradený do ekonomickej triedy spĺňa všetky tepelnoizolačné požiadavky kladené na štandardné okenné profilové systémy. Komfort a spoľahlivosť ovládania Vášho okna zabezpečuje kvalitné kovanie Maco MultiMatic.

 

76A (Stavebná hĺbka)

71B (Pohľadová výška rámu)

59C (Pohľadová výška krídla)